"PODWÓRKO NIVEA"
"RODZINNE MIEJSCE ZABAW" - ROZPOCZĘTO GŁOSOWANIE


Misja:
Zespołowa praca nad wszechstronnym rozwojem uczniów, przygotowująca ich do osiągania sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.

Wizja szkoły:
Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie kształcenia. Współpracujemy z rodzicami w obszarze wychowania.
W działaniach dydaktyczno-wychowawczych urzeczywistniamy uczciwość, otwartość i szacunek dla współpracujących podmiotów.

Zestaw podręczników 2013/2014
Liczba odwiedzin
6096
Wyprawka ucznia kl I