Załącznik do pobrania


Druki do pobrania
Karta zgłoszeniowa Wniosek rekrutacyjny

Przetarg na "Zielona szkołę"

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Zieloną szkołę" dla uczniów klas III.

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja
  2. Karta oferty - załącznik 1
  3. Oświadczenie – załącznik 2
  4. Wzór umowy

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje rodziców, którzy chcieliby jeszcze korzystać z rozszerzonej wersji e-dziennika, że mogą złożyć w sekretariacie szkoły pisemną deklarację.


Pobierz deklarację

Warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Pobierz pdf Pobierz doc

Przydział uczniów do klas I w roku szkolnym 2014/2015

KLASA 1A | KLASA 1B | KLASA 1C | KLASA 1D | KLASA 1E | KLASA 1F

Przetarg nieograniczony na organizację "Zielonej szkoły" dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu

Informujemy, że do w/w przetargu wpłynęły 2 oferty: Biura Podróży Plus Sp. z o.o i Biura Usług Turystycznych "KRAMEX".
W wyniku procedury przetargowej została wybrana oferta Biura Usług Turystycznych "KRAMEX", która zgodnie z kryteriami zawartymi w części C specyfikacji uzyskała 300 pkt.
Oferta Biura Podróży Plus sp. z o.o uzyskała w tej punktacji 183,74 pkt.

Misja:
Zespołowa praca nad wszechstronnym rozwojem uczniów, przygotowująca ich do osiągania sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.

Wizja szkoły:
Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie kształcenia. Współpracujemy z rodzicami w obszarze wychowania.
W działaniach dydaktyczno-wychowawczych urzeczywistniamy uczciwość, otwartość i szacunek dla współpracujących podmiotów.


CYFROWA SZKOŁA - AKTUALNOŚCI

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
EFEKTY ZARZĄDZANIE

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015


Wyprawka ucznia klasy I


Przydział sal


HARMONOGRAM korzystania z placu zabaw z Projektu "RADOSNA SZKOŁA"

Plac zabaw jest czynny w następujących godzinach:

  1. 730 - 800 - codzienna kontrola przez oględziny dokonywana przez konserwatora szkoły
  2. 800 - 1600 – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przedszkolaki
  3. W dni powszednie w godzinach popołudniowych (od 1600) oraz w dni wolne od nauki - korzystają dzieci znajdujące się pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).

Nasza szkoła realizuje projekt Let's Click! finansowany przez Unijny Program Comenius

oficjalna strona projektu


"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" -
REALIZACJA PROJEKTU
Zestaw podręczników 2013/2014
Liczba odwiedzin
38910
Wyprawka ucznia kl I