UWAGA RODZICE!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 informuje, że od 3 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych!!

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 proszeni są o wypełnienie Karty zgłoszeniowej, podpisanie jej i złożenie w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu szkoły proszeni są o wypełnienie Wniosku rekrutacyjnego, podpisanie go i złożenie w sekretariacie szkoły.
  3. Powyższa rekrutacja dotyczy dzieci, które w 2014 roku kończą 7 lat oraz dzieci kończące 6 lat do 30 czerwca 2014 roku.
  4. Do szkoły można również zapisywać dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, a których rodzice wyrażają chęć posłania dziecka do klasy pierwszej od września 2014 roku.
  5. Karty zgłoszeniowe składa się do 20 marca, a Wniosek rekrutacyjny do 31 marca w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu w godzinach 730 – 1600, a w piątek do 1500
  6. Formularze do pobrania są na stronie WWW.sp1.bierun.pl

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia Zasady rekrutacji Wniosek rekrutacyjny prezentacja

Przetarg nieograniczony na organizację "Zielonej szkoły" dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bieruniu

Informujemy, że do w/w przetargu wpłynęły 2 oferty: Biura Podróży Plus Sp. z o.o i Biura Usług Turystycznych "KRAMEX".
W wyniku procedury przetargowej została wybrana oferta Biura Usług Turystycznych "KRAMEX", która zgodnie z kryteriami zawartymi w części C specyfikacji uzyskała 300 pkt.
Oferta Biura Podróży Plus sp. z o.o uzyskała w tej punktacji 183,74 pkt.

Misja:
Zespołowa praca nad wszechstronnym rozwojem uczniów, przygotowująca ich do osiągania sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.

Wizja szkoły:
Dążymy do stworzenia szkoły o wysokim poziomie kształcenia. Współpracujemy z rodzicami w obszarze wychowania.
W działaniach dydaktyczno-wychowawczych urzeczywistniamy uczciwość, otwartość i szacunek dla współpracujących podmiotów.


CYFROWA SZKOŁA - AKTUALNOŚCI

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
EFEKTY ZARZĄDZANIE

Zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014


Wyprawka ucznia klasy I


Przydział sal


HARMONOGRAM korzystania z placu zabaw z Projektu "RADOSNA SZKOŁA"

Plac zabaw jest czynny w następujących godzinach:

  1. 730 - 800 - codzienna kontrola przez oględziny dokonywana przez konserwatora szkoły
  2. 800 - 1600 – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przedszkolaki
  3. W dni powszednie w godzinach popołudniowych (od 1600) oraz w dni wolne od nauki - korzystają dzieci znajdujące się pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).

Nasza szkoła realizuje projekt Let's Click! finansowany przez Unijny Program Comenius

oficjalna strona projektu


"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" -
REALIZACJA PROJEKTU




Zestaw podręczników 2013/2014
Liczba odwiedzin
29346
Wyprawka ucznia kl I