Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu


Szkoła liczy 598 uczniów, w oddziałach I - III 308 uczniów a w IV - VI 290 uczniów. Zatrudnionych jest 50 nauczycieli. W szkole funkcjonują klasy integracyjne (1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a). Szkoła dysponuje basenem, salą gimnastyczną, salką korekcyjną, pracownią komputerową i multimedialną, muzeum regionalnym, gabinetem logopedycznym, pracownią muzyczną oraz dobrze wyposażoną biblioteką szkolną. Uczniom uzdolnionym proponujemy uczestnictwo w licznych kółkach zainteresowań, a tym którzy mają problemy w nauce pomagamy na zajęciach wyrównawczych oraz organizujemy pomoc koleżeńską. Dodatkowo każdy nauczyciel poświęca tygodniowo 45min. na konsultacje z uczniami. Uczniowie z wadami postawy uczęszczają na zajęcia korekcyjne, które odbywają się na salce korekcyjnej, a uczniowie z wadami wymowy mają zajęcia z logopedą na terenie szkoły. W szkole działa świetlica od 645 do 1630. Prowadzimy również z dziećmi z orzeczeniami zajęcia metodą Montessori oraz zajęcia integracji sensorycznej, do której posiadamy pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz specjalistów w tym zakresie. W szkole zatrudniony jest pedagog, który uczniom, nauczycielom i rodzicom udziela porad w zakresie niwelowania trudności szkolnych dzieci. Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami, chętnie korzystamy z ich pomocy i sugestii oraz służymy im swoją radą w miarę potrzeb. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, chętnie organizujemy przedstawienia oraz wystawy plastyczne, jak również bierzemy udział w imprezach organizowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w licznych konkursach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz akcjach charytatywnych. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi w powiecie oraz ze Szkołą Muzyczną w Oświęcimiu. Utrzymujemy kontakty międzynarodowe ze szkołą muzyczną w Ostrogu na Ukrainie, szkołą podstawową w Opawie i Moravskim Berounie w Czechach. Szkoła liczy sobie ponad 160 lat i wymaga stałej dbałości i modernizacji. Wymaga to wielkich nakładów finansowych, dlatego chętnie korzystamy ze wszelkiego rodzaju wsparcia. W naszej szkole podejmowane są liczne działania mające na celu propagowanie ekologicznych postaw wśród dzieci. Uczniowie zbierają baterie, makulaturę, dowiadują się jak oszczędzać wodę i energię, biorą udział w obchodach "Dnia Ziemi". Wymiana starego sprzętu AGD w pracowni technicznej to niewątpliwie nie tylko możliwość zaoszczędzenie na energii elektrycznej, ale również jest to działanie wpisujące się w wychowawczą i edukacyjną rolę naszej szkoły. Program "Zielona Stopa Filantropa" prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia wspiera nasze wysiłki, za co jesteśmy wdzięczni.PRACOWNIA MUZYCZNA

Inicjatorką i pomysłodawczynią powstania pracowni muzycznej była nauczycielka muzyki i jej obecny opiekun pani mgr Agata Parysz-Urbaś. Pracownia zlokalizowana jest w sali nr 38 na drugim piętrze szkoły. Szczególne miejsce wśród zgromadzonych tam pomocy naukowych zajmują instrumenty muzyczne. W sali muzycznej znajdują się znane i popularne instrumenty akustyczne: pianino, gitara, skrzypce, akordeony i instrumenty elektroniczne (keyboardy), które często wykorzystywane są na zajęciach pozalekcyjnych z muzyki. Efektem dobrej współpracy szkoły z Zakładami Tworzyw Sztucznych "ERG-Bieruń" S.A., było wzbogacenie bazy już posiadanych instrumentów o dęte blaszane: trąbka, puzon, waltornia, tuba oraz perkusyjne: bęben wielki i werbel. Na lekcjach muzyki każdy uczeń ma do swojej dyspozycji ciekawe instrumentarium perkusyjne: (dzwonki chromatyczne, metalofony, bongosy, guira meksykańskie, shakery, dzwoneczki, marakasy, kastaniety, bębenki i tamburyna), przez co zajęcia stają się ciekawsze, twórcze i przyjemne. Sam wystrój pracowni muzycznej stanowi doskonały materiał dydaktyczny. Frontową ścianę sali zdobią portrety sławnych kompozytorów, a boczne ściany tablice ze wszystkimi instrumentami. Ostatnią zakupioną pomocą naukową jest metronom, który dodatkowo wzbogaca lekcje muzyki.MUZEUM REGIONALNE

Od 1991 w SP 1 w Bieruniu możemy oglądać zbiór licznych pamiątek i dokumentów przedstawiających historię naszego miasta i jego okolic. Stało się to możliwe dzięki pani mgr Danucie Wagstyl-Majewskiej, będącej głównym pomysłodawcą i współtwórcą Szkolnego Muzeum Regionalnego. W muzeum organizowane są zajęcia programowe Ośrodka Edukacji Środowiskowej. Częstymi gośćmi są uczniowie i studenci głównie woj. śląskiego, wielu obcokrajowców ze Szwajcarii, Niemiec, Czech, oraz przedstawiciele MENiS. W czasie zwiedzania muzeum możliwy jest bezpośredni kontakt z eksponatami, co czyni je bardziej atrakcyjnym w czasie lekcji z regionalizmu prowadzonych dla uczniów okolicznych szkół.PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieruniu ma kolejny raz powód do radości, bowiem w listopadzie otrzymała profesjonalne wyposażenie pracowni logopedycznej. Zakup współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Nowy komputer z pełnym oprogramowaniem logopedycznym, mikrofon, drukarka, liczne programy komputerowe wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka to tylko niektóre elementy tego wyposażenia. Praca nad prawidłową wymowa dziecka przebiega teraz jeszcze bardziej efektywnie. Dziecko ucząc się wymawiać zaburzoną głoskę ma możliwość nagrania się oraz odsłuchania własnej mowy i dokonania stosownych korekt. Kolejnym ciekawym urządzeniem otrzymanym z EFS jest cyfrowy oraz komputerowy echokorektor do pracy z dzieckiem jąkającym się. Dzięki naszym staraniom mamy także możliwość przeprowadzenia wśród dzieci przesiewowych badań słuchu, mowy i wzroku. Badania takie umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do harmonijnego rozwoju dziecka.


BASEN


BIBLIOTEKA SZKOLNA


PRACOWNIA KOMPUTEROWA


PRACOWNIA PRZYRODNICZA


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


PRACOWNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
PRACOWNIA MONTESSORI
KORYTARZE
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ROCZNIK 2000

ROCZNIK 1999

ROCZNIK 1998

ROCZNIK 1997

ROCZNIK 1996

ROCZNIK 1995

ROCZNIK 1994

ROCZNIK 1993