ROK SZKOLNY 2012-2013

20 czerwca: Pierwszy Szkolny Konkurs Matematyczny "LUBIĘ MATEMATYKĘ!"

W dniu 20 czerwca odbył się po raz pierwszy Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas czwartych i piątych "LUBIĘ MATEMATYKĘ!" zorganizowany przez p. Beatę Maślankę i p. Ninę Stachowicz. Wzięło w nim udział 8 dwuosobowych drużyny z klas czwartych i piątych. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru związany z materiałem z lekcji matematyki. Można było uzyskać 45 punktów za jego rozwiązanie. W drugim etapie drużyny rozwiązywały łamigłówki logiczne, krzyżówkę matematyczną, układały klasyczny tangram i rozwiązywały zapałczane łamigłówki. W zmaganiach klas czwartych najlepsze okazały się uczennice z klasy 4d. Wśród klas piątych najlepsza była drużyna z klasy 5a. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, plan lekcji na przyszły rok szkolny i słodki podarunek.

Wyniki konkursu "LUBIĘ MATEMATYKĘ!"

16 czerwca: Wizyta uczniów z Ostroga zakończona...

W dniach 10-16 czerwca 2013 roku bieruńskie rodziny gościły 21 uczniów oraz ośmiu nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Ostrogu, (17 uczniów i 7 nauczycieli było po raz pierwszy w Bieruniu, a także w Polsce). W pierwszym dniu pobytu goście spędzili cały dzień w starej części miasta: najpierw zostali przyjęci w Urzędzie Miasta, zwiedzili fabrykę Danone oraz relaksowali się na basenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu. Drugi dzień spędzali w nowej części Bierunia: na hali Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w grocie solnej, w sali fitness oraz na kręglach. Popołudnie wszyscy spędzili w Szkole Podstawowej Nr 3 na pikniku. Następny dzień to wycieczka do Tarnowskich Gór gdzie zarówno goście jak i uczniowie, którzy gościli zwiedzali kopalnię srebra, płynęli łódkami w Sztolni „Czarnego Pstrąga”. W piątek rano, przewodnikiem po Muzeum Organów w Akademii Muzycznej w Katowicach był sam profesor Julian Gembalski, który zrobił olbrzymie wrażenie nie tylko na gościach, ale również na naszych uczniach. Goście z Ostroga wszędzie gdzie pojawiali się, śpiewali swoje regionalne pieśni, robiąc wielkie wrażenie w Danonie, w Muzeum Organów i nawet w restauracji "Gwarek" w Katowicach gdzie spożywali obiad. Punktem kulminacyjnym był galowy koncert w wykonaniu gości z Ostroga. Koncert odbył się w Domu Kultury „Gama” przy pełnej widowni i mimo, że wyłączono światło, artyści z Ukrainy śpiewali i grali przy świecach. Koncertu wysłuchali: Pan Burmistrz Bernard Pustelnik z małżonką, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Adam Rozmus z rodziną, radni, dyrektor Ośrodka Edukacji pani Krystyna Czajowska, dyrektor BOK Zofia Łabuś, dyrektorzy szkół, uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Bieruniu oraz mieszkańcy naszego miasta. Największe wrażenie na słuchaczach wywarły polskie pieśni ludowe oraz "Ukraina" wykonane przez gości w języku polskim. Koncert zakończył się bisami, a po nim młodzież z bieruńskich podstawówek bawiła się na wspólnej dyskotece. Oczekujący rodzice zostali zaproszeni przez organizatorów na kawę i ciastko. W niedzielny poranek na parkingu przy kościele św. Walentego pożegnano gości z Ukrainy. Na pożegnanie przybyły w pełnym składzie zarówno rodziny, które gościły, dyrekcje szkół podstawowych jak również Burmistrz pan Bernard Pustelnik z radnym Sławomirem Wawrzyniakiem. Organizatorami wymiany uczniów z Ukrainą byli: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 w Bieruniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Współpracy Zagranicznej "Wspólna Europa", które w całości finansowało realizowany program wymiany. Na program ten stowarzyszenie „Wspólna Europa” pozyskało pieniądze w ramach oferty dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego związanego z działalnością na rzecz integracji europejskiej powierzonego przez Burmistrza Miasta Bierunia. Organizatorzy dziękują wszystkim rodzinom z nowej i starej części Bierunia, które przyjęły gości z Ukrainy do swoich domów ( niektóre z tych rodzin są członkami stowarzyszenia "Wspólna Europa").

27 maja: "Czy znasz Unię Europejską?"

W dniu 27 maja odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Czy znasz Unię Europejską?" zorganizowany przez p. Beatę Maślankę i p. Marka Mazura. Wzięły w nim udział 22 dwuosobowe drużyny z klas czwartych, piątych i szóstych. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test dotyczący Unii Europejskiej. Można było uzyskać 30 punktów za jego rozwiązanie. Pięć drużyn z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu. W nim uczniowie rozwiązywali łamigłówki, krzyżówkę geograficzną, układali puzzle z zabytkami UE i odpowiadali na pytania związane z państwami członkowskimi UE. Pytania konkursowe wzbudzały duże zainteresowanie i wiele radości. W zmaganiach najlepsi okazali się uczniowie z klasy 6c. Wszystkie drużyny finałowe zostały nagrodzone książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców i prywatnych sponsorów. Każdy uczestnik finału otrzymał pamiątkowy dyplom.
Wyniki konkursu "Czy znasz Unię Europejską?"


3 maja: Konstytucja 3 Maja

Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja minęły w tym roku 222 lata. W 1791 r. Sejm Czteroletni zatwierdził pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą, która miała uzdrowić Polskę i wyciągnąć ją z anarchii. Dla upamiętnienia tych wydarzeń klasy 5d i 4d przygotowały akademię pod czujnym okiem pań Klementyny Ficek i Mirosławy Kubickiej. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny prowadzony przez panią Agatę Parysz-Urbaś, natomiast dekorację przygotowała pani Estkowska.


30 kwietnia: Podsumowanie wizyty w Polsce

W dniach 14-19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 gościli przedstawiciele szkół partnerskich Projektu „Let’s Click!” finansowanego z Programu Comenius. Przez tych kilka dni goście zapoznawali się z kulturą regionu, jego przyrodą oraz historią nauki ściśle związaną z tematyką projektu wskazaną przez partnera polskiego, a mianowicie teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika i osiągnięciami Marii Skłodowskiej-Curie. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie z zagranicy uczestniczyli w szeregu warsztatów, wycieczek i wydarzeń kulturowych. W dniu przyjazdu rodziny goszczące, wraz z dyrektor szkoły mgr Anną Knopek i koordynatorką projektu mgr Sonią Rozmus, serdecznie przywitały gości z Estonii, Litwy, Węgier i Portugalii. Kolejny dzień, poniedziałek 15 kwietnia, obfitował w wiele wydarzeń. Prócz wyczerpującej pracy podczas warsztatów, uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich zwiedzili z ogromnym zainteresowaniem SP nr 1, zwracając uwagę na jej bogate wyposażenie i infrastrukturę sportową. Po południu, zostali oni zaproszeni przez uczniów i nauczycieli szkoły na specjalnie przygotowany program artystyczny tematycznie nawiązujący do kultury i historii Bierunia i całego Śląska. Mgr Alina Czerwińska i mgr Katarzyna Lenart przygotowały profesjonalne przedstawienia pt.: „W kopalni” i „O bieruńskim utopcu” (odpowiednio), do których oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierownictwem mgr Agaty Parysz- Urbaś. Ponadto, klasa 5a, pod czujnym okiem mgr Aliny Czerwieńskiej, wystąpiła z przedstawieniem kukiełkowym „Jaś i magiczna fasola”. Podczas występów promowano kulturę regionu, również w formie prezentacji strojów ludowych. W tym dniu polski partner zachwycił pięknymi dekoracjami przygotowanymi przez wyżej wspomniane nauczycielki oraz mgr Katarzynę Estkowską i mgr Karinę Nowak-Radecką. Nie zabrakło również znanej polskiej gościnności. Dla zaproszonych gości, czyli: przedstawicieli szkół partnerskich, dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Edukacji mgr Krystyny Czajowskiej, rodziców uczniów goszczących obcokrajowców, a także dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów szkoły, mgr Karina Nowak-Radecka i mgr Pelagia Trzcinka przygotowały poczęstunek. Nasi zagraniczni goście zachwalali ciasta upieczone przez nauczycieli szkoły.

Chór szkolny prowadzony przez mgr Agatę Parysz-Urbaś podczas przedstawień przygotowanych przez mgr Alinę Czerwińską i mgr Katarzynę Lenart.

Uczniowie SP nr 1 podczas przedstawienia "W kopalni".

Polska życzliwość, współpraca pomiędzy szkołą i rodzinami, zorganizowanie i polskie wypieki (dzięki zaangażowaniu rodzin goszczących) zostały docenione także w kolejne dni pobytu reprezentantów szkół partnerskich w Bieruniu. W ramach edukacji kulturowej, przyrodniczej i technicznej zagraniczni goście jak i uczniowie SP nr 1 goszczący rówieśników z innych krajów wzięli udział w wycieczce do Pszczyny, gdzie zwiedzili Muzeum Zamkowe, Zagrodę Żubrów i Warownię Rycerzy Pszczyńskich. Odbyła się one we wtorek 16 kwietnia. Kolejny dzień poświęcono zwiedzaniu Krakowa, w tym Muzeum Lotnictwa, Muzeum Techniki, Podziemia Rynku, a co najistotniejsze ze względu na tematykę projektu, również Collegium Maius gdzie nasi goście zapoznali się z sylwetką Mikołaja Kopernika i jego osiągnięciami. Jednym z zadań projektu jest tworzenie filmów i bajek edukacyjnych z zakresu nauki i przyrody, dlatego też, aby wzbogacić warsztat pracy uczestnicy wymiany zwiedzili w czwartek 18 kwietnia Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku. W ramach edukacji medialnej zapoznali się z technikami i procesem tworzenia filmów animowanych.

Uczniowie w sali doświadczeń Muzeum Techniki w Krakowie.

W trakcie wspomnianego tygodnia, zagraniczni goście jak i nauczyciele i uczniowie SP nr 1 wspólnie pracowali podczas warsztatów mających na celu realizację kilku z zadań projektu i stworzenia jego produktów. Podczas gdy nauczyciele relacjonowali stopień realizacji zadań projektu, omawiali system edukacji w Polsce, wymieniali się doświadczeniami, planowali kolejne zadania i wydarzenia w ramach projektu i pracowali nad kreatywnymi technikami prowadzenia zajęć podczas warsztatów przygotowanych przez mgr Sonię Rozmus, uczniowie koncentrowali się na teorii heliocentrycznej Kopernika i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie. Tworzyli oni edukacyjne gry planszowe i nagrywali wersję audio stworzonego w ramach projektu słownika internetowego (pod kierunkiem mgr Krzysztofa Watoły, mgr Agaty Parysz-Urbaś i mgr Soni Rozmus), poznawali budowę układu słonecznego i przygotowywali jego modele, a także pracowali nad prezentacjami dotyczącymi budowy atomowej niektórych związków podczas warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez mgr Agnieszkę Wieczorek-Dudys, mgr Karinę Nowak-Radecką i mgr Beatę Maślankę.

Uczniowie podczas warsztatów "The Solar System" ("Układ słoneczny") przygotowanymi i prowadzonymi przez mgr Agnieszkę Wieczorek-Dudys i mgr Karinę Nowak-Radecką.

Cały tydzień był ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym, szczególnie dla dyrekcji szkoły (Dyrektor mgr Anny Knopek, vice-dyrektor mgr Gabrieli Lipińskiej i vice-dyrektor Urszuli Stolorz), całego grona pedagogicznego i rodziców uczniów goszczących. Lawina słów uznania, jakie otrzymała szkoła, świadczy o sprawnej i owocnej współpracy szkoły i rodziców, a także dużym zaangażowaniu wielu nauczycieli i uczniów. Ogromny wysiłek włożony w realizację pobytu przedstawicieli szkół partnerskich i w sam projekt „Let’s Click!” ma jednak konkretny, szczytny cel – stworzenie jak najlepszych i zachęcających warunków uczenia się dla bieruńskich dzieci.
Sonia Rozmus

29 kwietnia: EKO_KWIECIEŃ

Jak co roku kwiecień w naszej szkole upłynął nam pod znakiem ekologii. W ramach przypadającego w kwietniu Dnia Ziemi w naszej szkole zorganizowaliśmy szereg działań związanych z tym właśnie świętem.
Konkursy wiedzy ekologicznej
Uczniowie wzięli udział w konkursach wiedzy o przyrodzie i jej ochronie. Konkursy odbyły się w trzech kategoriach wiekowych i wzięło w nich udział aż 55 uczniów. Wśród czwartoklasistów najlepszym okazał się Remigiusz Rutkowski, tuż za nim ulokowały się Emilia Borkowska i Natalia Nowak zdobywając taką samą liczbę punktów. Wśród uczniów klas piątych zdecydowaną liderką okazała się Kamila Kraut, kolejne miejsca zdobyły Aleksandra Józefczuk i Zuzanna Huber. Najlepsze znawczynie przyrody wśród szóstoklasistek to kolejno Karolina Mikulska, Agnieszka Żelazko i Sandra Włoch.
Ekologiczny zwiad
16 kwietnia dzieci z kółka przyrodniczego prowadzonego w ramach projektu unijnego "dla każdego coś dobrego" wraz z prowadząca zajęcia nauczycielką przyrody Dorotę Dworakowską dokonali "ekologicznego zwiadu". Projekt polegał na odnalezieniu i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej dzikich wysypisk śmieci w okolicy szkoły. Wyniki zwiadu najmłodszych ekologów naszej szkoły Zuzi Bielas, Oliwii Noras, Wojtka Kuźnika, Bartka Gretki, Wiktora Cierpisza pozwoliły na zaplanowanie akcji "sprzątania świata", które zaplanowano na dzień 24 kwietnia.


Zbiórka zużytych baterii i tonerów
Przypadający w kwietniu Dzień Ziemi jest okazją do podsumowania prowadzonych w szkole akcji ekologicznych takich jak zbiórka zużytych tonerów do drukarek oraz szczególnie niebezpiecznych odpadów jakimi są zużyte baterie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie zebrali już około 500 kg baterii z czego do utylizacji odesłano 360 kg, a pozostałe zostaną odesłane przed zakończeniem roku szkolnego ponieważ zbiórka trwa cały rok szkolny. W obecnym roku szkolnym najwięcej baterii w klasach 4-6 zebrali: Kasia Szyja ( 3000 baterii), Patryk Olejarz ( 2285), Dawid Oćwieja, Bartłomiej Olszewski, Agnieszka Żelazko. W klasach 1-3 najaktywniej baterie zbierałi: Adrian Słomkowski, Zuzanna Myalska, Jakub Ścierski, Kacper Kowcz. W zbiórce udział brało około 140 uczniów z klas 1-6. Do zbiórki tonerów zaangażowało się około 40 uczniów, najwięcej zebrali Karolina Niciewicz, Emilia Kownacka, Mateusz Kocurek, Daniel Kownacki, Paulina Pluta, Szymon Stokfisz, Sybilla Haśnik oraz Paulina Blacha.
Dzień Ziemi
Podsumowanie konkursów oraz akcji prowadzonych przez nauczycielki przyrody Dorotę Dworakowską i Agnieszkę Wieczorek-Dudys odbyło się na apelu 22 kwietnia, przygotowanym z okazji Dnia Ziemi przez klasy 4a i 6d. Po obejrzeniu programu artystycznego ogłoszono wyniki i wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bierunia. Nagrodzono najlepszych znawców przyrody oraz tych, którzy zdobyli czołowe miejsca w zbiórkach baterii i tonerów. Dzięki hojności sponsora nagrodzono aż 94 uczniów.

Sprzątanie świata
24 kwietnia zorganizowaliśmy "sprzątanie świata" podczas którego uporządkowaliśmy jak co rok teren między Mleczną, a Potokiem Stawowym, Groblę oraz lasek obok cmentarza. Śmieciami, głównie butelkami plastikowymi, napełniliśmy 47 worków, które wraz z rękawiczkami zapewnił nam Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. W akcji udział wzięły klasy 6d z panią Dorotą Dworakowską, 5c z panią Agnieszką Wieczorek-Dudys, 3a z wychowawczynią Barbarą Walter, 3c z wychowawczynią Małgorzatą Łopuszyńką 2b z wychowawczynią Anitą Ziętarą oraz 2d z wychowawczynią Edytą Dworakowską.

Zbiórka makulatury
Na zakończenie naszego eko-kwietnia panie Agnieszka Wieczorek-Dudys oraz Edyta Dworakowska zorganizowały szkolną zbiórkę makulatury. Jak co roku akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Zbierając makulaturę klasy rywalizowały między sobą, a wynikiem tej rywalizacji jest zebranie łącznie 3460 kg makulatury. Najwięcej bo 330 kg zebrała klasa 5d, drugie miejsce zajęła klasa 1a z wynikiem 274 kg, zaś trzecia była 1b, która zebrała 227 kg makulatury. Najważniejszym jednak aspektem tej akcji był aspekt wychowawczy i ekologiczny, gdyż zbierając makulaturę poddajemy papier recyclingowi. W ten sposób chronimy lasy jednocześnie porządkując otoczenie i ograniczając ilość niesegregowanych odpadów na składowiskach.28 kwietnia: XVI Rajd Wiosenny

W dniu 28 kwietnia (w sobotę) odbył się XVI Rajd Wiosenny zorganizowany przez tyski oddział PTTK. W rajdzie tym wzięła udział liczna reprezentacja uczniów naszej szkoły. W siedmiu drużynach rajdowych było łącznie 103 uczniów klas 4 – 6 pod opieką nauczycielek: Bieruńskie Orły – p. Mirosława Kubicka Czarne Stopy – p. Katarzyna Lenart, Młodzi Wędrowcy – p. Alina Czerwińska, Obieżyświaty – p. Edyta Dworakowska, Traperzy – p. Dorota Dworakowska, Zdobywcy – p. Agnieszka Wieczorek-Dudys, Żbiki – p. Beata Maślanka.
Tej wiosny rajdowicze wędrowali Doliną Będkowską do Jaskini Nietoperzowej. Podzieleni na dwie ekipy, pod opieką przewodników PTTK Beaty Treder i Zdzisława Matyji, wędrówkę rozpoczęli przy Bramie Będkowskiej, skąd doliną dotarli do mety rajdu. Trasa nie była trudna. Obawy budziła pogoda, ale po porannym małym deszczyku, wypogodziło się i na mecie można się było wygrzewać w promieniach słońca. Tuż po dotarciu na metę uczestnicy zwiedzili Jaskinię Nietoperzową, następnie zameldowali się komandorowi rajdu p. Markowi Brodzie. W wolnych chwilach, podczas wędrówki, przygotowywano się do udziału w konkursach pierwszej pomocy i wiedzy turystycznej. Przygotowanie dało niezłe rezultaty: przedstawicielki drużyny Czarnych Stóp zdobyły II miejsce w konkursie pierwszej pomocy, natomiast przedstawicielki drużyny Zdobywców zajęły również II miejsce w konkursie wiedzy turystycznej. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy dyplom za udział w nim. Na mecie rajdu można usmażyć kiełbaskę na grillu i odpocząć po trudach wędrowania. Trudno się było rozstać, ale po rozdaniu nagród wszystkie drużyny autokarami odjechały do Bierunia. Większość uczestników przywiozła z rajdu niezapomniane wspomnienia. Na pewno chętnie wezmą udział w kolejnym rajdzie, który odbędzie się jesienią i będzie prowadził beskidzkimi szlakami.
Skład drużyny, która zdobyła II miejsce w konkursie pierwszej pomocy: Klaudia Stulka 5b, Sybilla Haśnik 5b, Weronika Woźniak 5b.
Skład drużyny, która zdobyła II miejsce w konkursie wiedzy turystycznej: Anna Dziegciarczyk 6a, Katarzyna Klenczar 6a, Livia Jasek 4a.


20 kwietnia: II Kongres Misyjny

Dnia 20 kwietnia grupa uczniów z kółka misyjnego, pod opieką p. B. Bainki uczestniczyła w II Kongresie Misyjnym Archidiecezji Katowickiej pod hasłem "Jesteście światłością świata". W tym roku spotkanie było zorganizowane w Katowicach Panewnikach , u Ojców Franciszkanów. Uczestnicy przywieźli ze sobą róże, z których przygotowano "serce dla misji". Po wspólnej Eucharystii wszyscy bawili się w ogrodach klasztoru. Były występy zespołów muzycznych, wystawy misyjnekiermasze z pamiątkami z różnych kontynentów. Spotkanie zakończono wspólnym nabożeństwem "rozesłanie światła".


4 kwietnia: Sprawdzian klas VI

4 kwietnia o godz. 900 83 uczniów klas szóstych naszej szkoły przystąpiło do swojego pierwszego bardzo poważnego sprawdzianu. W ciągu 60 minut szóstoklasiści musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas sześcioletniej edukacji w szkole podstawowej. Uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań z czego 20 było zamkniętych i 5 otwartych. Sprawdzianowi towarzyszyły ogromne emocje, wszyscy chcieli jak najlepiej napisać i osiągnąć maksymalną ilość 40 punktów. Wyniki jakie osiągnęli nasi uczniowie będą znane w czerwcu.

20 marca: Obchody pierwszego dnia wiosny

Dla zwycięzców - 78 uczestników z w/w klas zakupiono słodycze i napoje za kwotę 732,03 PLN. Rada Rodziców ufundowała nagrody za 106,68zł, a Samorząd Uczniowski za 625,35zł.

13 marca: "Cyfrowa szkoła"

Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym roku szkolnym bierze udział w komponencie badawczym realizowanym w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła", zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła". W programie bierze udział 92 uczniów klas czwartych oraz 6 nauczycieli uczących w tych klasach. Realizacja programu rozpoczęła się od ankietowania uczniów w/w klas, ich rodziców oraz nauczycieli. Ankietowanie przeprowadzała specjalistyczna firma przez tydzień, a wszyscy ankietowani podeszli do tego z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem. W ramach tego programu Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała następujący sprzęt komputerowy i elektroniczny o wartości 177 tysięcy złotych na zasadzie darowizny: 98 tabletów dla każdego ucznia klasy czwartej, 4 laptopy dla nauczycieli, 4 skanery, 4 rzutniki multimedialne i ekrany, zestawy głośników do 4 klas oraz router ze zintegrowanymi switchami oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej. Ponadto 6 nauczycieli, zostało w ramach tego programu, przeszkolonych w zakresie wykorzystania w/w sprzętu oraz korzystania z platformy edukacyjnej. Szkoła była zobowiązana do zabezpieczenia sprzętu oraz zainstalowania i uruchomienia go. Nie obyło się bez problemów, taka ilość tabletów i pozostałego sprzętu wymagała bowiem większej mocy oraz bardziej sprawnego Internetu, z którym w dalszym ciągu występują problemy w momencie uruchomienia w tym samym czasie tabletów więcej niż w jednej klasie. Występują również problemy z platformą edukacyjną, ale to nie zraża naszych nauczycieli, ani tym bardziej uczniów do pracy na sprzęcie, ponieważ ich stosowanie na lekcji znacznie ją uatrakcyjnia, chociaż wymaga od nauczyciela dużego wkładu w przygotowanie takiej lekcji. 13 marca na lekcji przyrody prowadzonej na tabletach w klasie 4a przez panią Agnieszkę Wieczorek-Dudys, gościł zastępca Burmistrza Pan Leszek Kryczek i dyrektor Ośrodka Edukacji Pani Krystyna Czajowska. Z podziwem obserwowali sprawną pracę uczniów na tabletach, chociaż wystąpiły problemy z połączeniem z platformą edukacyjną to poradzono sobie, wykorzystując Internet oraz prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Agnieszkę, nauczycielkę przyrody. Pan Burmistrz żegnając się z uczniami podkreślił znaczenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych nie tylko do nauki, ale również w pracy zawodowej podając swój przykład, że z tabletem nie rozstaje się i nawet na spotkaniu z uczniami też go miał ze sobą.

4 marca: Zielona Stopa Filantropa

Zwiększamy efektywność energetyczną po raz 9 Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Bieruniu otrzymała prezent na II semestr roku szkolnego – energooszczędną kuchenkę. Jest to modernizacja, która została przeprowadzona w ramach „Programu Zielona Stopa Filantropa”, dzięki elektroodpadom i telefonom komórkowym zebranym przez pracowników Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu. Program „Zielona Stopa Filantropa” ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej. Urządzenia AGD, zwłaszcza wysokiej klasy energooszczędności, to inwestycja. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczynił się do unowocześnienia placówki, dając naszym uczniom uśmiech, a jednocześnie chroniąc przy tym środowisko. W naszej szkole podejmowane są liczne działania mające na celu propagowanie ekologicznych postaw wśród dzieci. Uczniowie zbierają baterie, makulaturę, dowiadują się jak oszczędzać wodę i energię, biorą udział w obchodach "Dnia Ziemi". Wymiana starego sprzętu AGD w pracowni technicznej to niewątpliwie nie tylko możliwość zaoszczędzenia na energii elektrycznej, ale również jest to działanie wpisujące się w wychowawczą i edukacyjną rolę naszej szkoły. Program "Zielona Stopa Filantropa" prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia wsparła nasze wysiłki za co dziękujemy.25 luty: Zimowisko 2013

W naszej szkole podczas ferii zimowych zostało zorganizowane zimowisko. W dwóch turnusach w zajęciach brało udział 229 uczniów. Uczestnicy korzystali z basenu, sali gimnastycznej, sali gier i zabaw i hali sportowej. Brali udział w konkursach, plastycznych, sportowych i muzycznych, realizowali również własne pomysły na spędzenie wolnego czasu. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały panie: Dorota Dworakowska, Renata Liszka, Edyta Dworakowska, Klementyna Ficek, Barbara Kisielewska, Renata Sobanik, Ewa Górka, Agata Parysz-Urbaś, Anna Strzeżyk-Dorynek, Katarzyna Lenart, Małgorzata Łopuszyńska, Bogumiła Bainka, Katarzyna Fik-Kowalczyk i Karina Nowak-Radecka. Za organizację zimowiska odpowiedzialna była pani Pelagia Trzcionka, a opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka pani Anna Karwat. Sponsorami zimowiska byli rodzice, parafia św. Bartłomieja i Firma Danon. Wszystkie dzieci korzystały z obiadów. Na zakończenie turnusu każdy uczestnik otrzymał nagrody za udział w konkursach. Jak co roku duża ilość chętnych potwierdziła atrakcyjność zajęć.24 stycznia - wideo z projektu Let's click

1. “Cicha Noc" w pięciu językach - polskim, estońskim, litewskim, węgierskim i portugalskim.
2. AISE

11 stycznia: XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 11 stycznia 2012 roku w naszej szkole po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku odbywał się pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chętnie przyłączyli się do akcji, którą przygotowali i przeprowadzili nauczyciele: Alina Czerwińska, Urszula Ksol, Renata Sobanik i Krzysztof Watoła. Jak co roku impreza odbywała się na sali gimnastycznej, gdzie przy wtórze świetnej muzyki uczniowie brali udział w licznych zabawach. Atrakcją była loteria fantowa, aukcja prac uczniów, koncert życzeń oraz bufet z wypiekami i napojami. Zbierane były także pieniądze do puszek. Ogłoszony został konkurs zbiórki pieniędzy. Klasy, które zebrały największe kwoty na orkiestrę otrzymały pamiątkowy dyplom XXI- go finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podpisany przez Jurka Owsiaka. Najwięcej pieniędzy zebrały klasy: V b (120,96 zł), III a (85,75 zł), I c (77,39 zł). W sumie zebraliśmy około 3850 złotych. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy pomogli przygotować XXI- ty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny okazało się, że bieruńskie dzieci mają ogromne serca i chętnie pomagają innym.
Opracował: Alina Czerwińska21 grudnia - Kiermasz świąteczny

Okres przedświąteczny to czas radosnej i pracowitej krzątaniny. Świąteczna atmosfera ogarnęła również naszą szkołę. Uczniowie klas piątych, pod kierownictwem P. Beaty Maślanki, przygotowali kartki świąteczne pt.: "Święta z geometrią". Najładniejsze prace, w wersji elektronicznej, zasiliły zbiór produktów projektu "Let’s Click" dostępny na jego oficjalnej stronie: http://letsclick-comenius.za.pl/. W ramach projektu zorganizowano także świąteczny kiermasz charytatywny, który przeprowadziły P. Dorota Dworakowska i P. Edyta Dworakowska. Na kiermaszu sprzedawane były m.in. kartki świąteczne, które można było poprzez „Pocztę Szkolną” przesłać koleżankom, kolegom lub nauczycielom. Ponadto, P. Karina Nowak-Radecka przygotowała i przekazała do sprzedaży ponad 40 gipsowych aniołków, które można było kupić i samodzielnie ozdobić. Kilka takich aniołków uczennice uczęszczające na kółko „Let’s Click”, prowadzone przez P. Sonię Rozmus, pomalowały w kolory flag państw partnerskich. Stały się one ozdobą "międzynarodowej choinki". Nauczycielka pomogła również uczniom klas 2, uczęszczającym na kółko języka angielskiego, napisać świąteczne pozdrowienia do kolegów z Estonii. Nawiązano korespondencję z uczniami ze wszystkich szkół partnerskich. P. Agata Parysz-Urbaś przygotowała chór szkolny do nagrania kolędy "Cicha noc" w pięciu językach projektu, tj.: polskim, estońskim, litewskim, węgierskim i portugalskim. Już wkrótce nagranie to będzie dostępne na oficjalnej stronie projektu. Dzięki systematycznej pracy P. Krzysztofa Watoły, stronka posiada coraz więcej ciekawych informacji, materiałów i linków. Jednym z nich jest opracowany słownik.18 grudnia: Wigilia

"Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem."

Tradycyjnie jak co roku 18 grudnia w naszej szkole zostało zorganizowane Spotkanie Wigilijne dla dzieci, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej. W spotkaniu uczestniczyło 65 dzieci i zaproszeni goście; zastępca burmistrza pan Leszek Kryczek, przewodnicząca Akcji Katolickiej pani Alina Cichoń, Ksiądz Dziekan Walerian Ogierman, dyrektor Ośrodka Edukacji pani Krystyna Czajowska, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Barbara panek - Bryła oraz zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Bogusława Noras . Wigilia została zorganizowana przez panie: Elżbietę Kusak, Pelagię Trzcionka, Urszulę Ksol, Bogumiłę Bainka i Dorotę Dworakowską. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Anna Knopek życzeniami świątecznymi, do których dołączyli się wszyscy zaproszeni goście, wspólną modlitwę poprowadził Ksiądz Dziekan Walerian Ogierman. W drugiej części spotkania przy dźwiękach kolęd uczestnicy składali sobie wzajemnie życzenia i dzielili się opłatkiem. Wspólnym kolędowaniu przewodniczył szkolny chór „Do re mi” pod kierunkiem pani Agaty Parysz-Urbaś. Podczas kolędowania wszyscy częstowali się owocami, słodyczami i ciastem, które upiekli nauczyciele. Na koniec każde dziecko obdarzone zostało bogatą paczką. Gdyby nie ludzie o wrażliwych sercach, którzy chcieli się podzielić tym co mają z innymi nie mielibyśmy możliwości zorganizowania takiej wigilii i paczek. W imieniu wszystkich dzieci dyrekcja szkoły i organizatorzy pragną gorąco podziękować za wsparcie państwu: Lucynie i Stanisławowi Kostyra, Krystynie Myszor, Annie i Janowi Czempas, panu Krzysztofowi i Małgorzacie Ficek, pani Grażynie i Dariuszowi Kostyra, Panu Grzegorzowi Nowak, panu Edwardowi Dziegciarczyk, pani Annie Boguckiej - Lysko, pani Renacie Nagi, Księdzu Dziekanowi, Akcji Katolickiej, Ośrodkowi Edukacji, Burmistrzowi miasta Bieruń, Polskiemu Związkowi Hodowli Gołębi Pocztowych oraz katechetkom szkolnym, wychowawcom świetlicy, wychowawcom i uczniom klas 1a, 2a, 5a i 6d za zorganizowanie loterii i kiermaszy, których dochód przeznaczono na wigilię.13 grudnia: Rejonowy Konkurs Biblijny dla uczniów klas II - III

W czwartek 13 grudnia 2012r. w naszej szkole odbyła się IX edycja konkursu biblijnego dla uczniów klas młodszych ( drugich i trzecich). Tematem konkursu było "Dzieciństwo Jezusa".Organizatorami konkursu były katechetki Elżbieta Kusak i Bogumiła Bainka. W tym roku do konkursu przystąpiło 8 szkół naszego powiatu. Tradycyjnie, jak co roku dzieci z poszczególnych szkół startowały w trzyosobowych drużynach. Po przybyciu wszystkich drużyn pani katechetka jako organizator konkursu przywitała uczestników wraz z opiekunami i dokonała uroczystego otwarcia konkursu, życząc wszystkim dzieciom sukcesu i dobrej zabawy. Różnorodność zadań pozwoliła dzieciom wykazać się ogromem wiedzy biblijnej, sprytem, bystrością, pomysłowością i spostrzegawczością, a także zdolnościami muzycznymi. Konkurs przebiegał w atmosferze radości, życzliwości i zdrowej rywalizacji. Dzieci bawiły się świetnie przez ponad dwie godziny. Wszystkie były bardzo dobrze przygotowane przez swych katechetów i rodziców. Panie katechetki z naszej szkoły przygotowały też poczęstunek dla wszystkich uczestników i ich opiekunów - katechetów. Kulminacyjnym punktem było oczywiście ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Pierwsze miejsce zajęli tym razem uczniowie z SP w Bojszowach. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Oliwia Noras i Wojciech Krawczyk z klasy II a oraz Wiktoria Juszkowicz z klasy II c zajęła trzecie miejsce, co daje nam dużo satysfakcji z uwagi na to, iż byli to najmłodsi uczestnicy konkursu. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Nagrody i podziękowania katechetom rozdały panie organizujące konkurs. Sponsorami nagród byli Księża Dekanatów Bieruń i Lędziny, Proboszcz naszej parafii, redakcja Małego Gościa Niedzielnego i prywatni sponsorzy, za co wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.7 grudnia: Warsztaty Plastyczne "INTERART" 2012

Dnia 7 grudnia trzynaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Powiatowych Warsztatach Plastycznych dla osób niepełnosprawnych "INTERART" 2012. Warsztaty odbyły się w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Im. Gustawa Morcinka w Lędzianach. Dzieci z klasy I, II, III, IV i V z zapałem tworzyły na warsztatach piękne bombki na choinkę, wykonywały drewniane anioły, wyszywały i zdobiły filcowe ozdoby na choinkę, robiły kartki świąteczne. Pracowały z wielkim zaangażowaniem, ale i widoczną przyjemnością. Różnorodność materiałów plastycznych, świąteczny wystrój sali i wesoła, świąteczna muzyka spowodowały, że uczniowie z przyjemnością wykonywali swoje dzieła. Na tych warsztatach powstały tak piękne dzieła, że opiekujące się dziećmi nauczycielki (K. Estkowska, A. Socha, K. Nowak - Radecka) zrobiły z nich wystawę w naszej szkole.6 grudnia: Kiermasze Świąteczne

W grudniu 2012 roku w naszej szkole odbyły się Kiermasze Świąteczne, na których można było zakupić kolorowe ozdoby choinkowe, świeczniki z szyszek, przepyszne ciasta i pierniki, wyjątkowe kartki świąteczne. To tylko niewielka część wyrobów przygotowanych przez dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. Te świąteczne przedmioty, wykonane malutkimi, zręcznymi rączkami, posiadały duszę . Zachwycały i cieszyły.
Kiermasz Wypieków zorganizowano w czasie zebrań z rodzicami w dniach 5-6.12.2012r. Kiermasz przygotowali uczniowie - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z rodzicami i opiekunkami A.Pinkowicz i K.Wesołowską. W pomoc włączyły się również nauczycielki E.Górka i B.Maślanka. Można było zakupić domowe wypieki świąteczne: pierniki, ciasta, ciasteczka itp. Zebrano na cele Samorządu Uczniowskiego ( akcje i konkursy organizowane w szkole) 908,50 zł.
Kramik Świąteczny odbył się również w podczas zebrań z rodzicami. Uczennica klasy 6d Katarzyna Nagi wraz z wychowawczynią Dorotą Dworakowską, zorganizowała kramik świąteczny, na którym rodzice mogli zakupić świąteczne świeczniki. Dochód w wysokości 200 złotych przeznaczony został na organizowaną co roku wigilię charytatywną dla uczniów z naszej szkoły 18 grudnia. Uczennice klasy 6d Paulina Pluta, Katarzyna Nagi, Wiktoria Piętakiewicz, Wiktoria Strzeżyk, Michalina Sarnowska, Agata Sobol, Agnieszka Żelazko wraz z opiekunką SKO Edytą Dworakowską zebrały ponadto 157 zł prowadząc kramik oraz szkolną pocztę świąteczną, na której uczniowie za symboliczną złotówkę mogli wysłać życzenia do swoich kolegów i koleżanek na pięknych kartkach wykonanych przez uczniów. Dochód z tej akcji również przeznaczony został na wigilię charytatywną.
Kiermasz Świąteczny został zorganizowany przez uczniów klasy 2a z pomocą swoich nauczycielek oraz rodziców dnia 6,13 i 14 grudnia 2012r. Dzieci sprzedawały na nim pierniczki, własnoręcznie wykonane pocztówki i ozdoby świąteczne. Szczególnym zainteresowaniem kupujących cieszyły się anioły i inne figurki wykonane z masy solnej. Zarobione pieniądze dzieci przekazały na organizowaną naszej szkole wigilię charytatywną. Kiermasz Świąteczny zorganizowali również wychowawcy świetlicy I.Dobiczek i U.Ksol wraz z uczniami. Przygotowano kartki świąteczne, stroiki, ozdoby świąteczne oraz domowe wypieki. Zebrany dochód został przekazany na wigilię charytatywną.

15 listopada: Konkurs na logo projektu Let’s Click!

15 listopada rozstrzygnięto w naszej szkole "Konkurs na logo projektu Let’s Click!" finansowanego ze środków Programu Comenius. Dwie zwycięskie prace, autorstwa Tymoteusza Radeckiego (2a) oraz Oliwii Krawczyk (6c), pojechały do Portugalii wraz z grupą uczniów i nauczycieli odwiedzających szkołę partnerską Escola Basica Miguel Torga w Amadora, Portugalia. Chociaż żadna z polskich prac nie wygrała międzynarodowego etapu konkursu, w którym zwyciężył projekt ucznia z Portugalii, to jednak serdecznie gratulujemy pomysłów i kreatywności.
Jurorzy: mgr Katarzyna Estkowska, mgr Agata Parysz-Urbaś, mgr Beata Maślanka, mgr Agnieszka Wieczorek-Dudys, mgr Joanna Pilorz,

Zwycięskie logo projektu

11 listopada: Święto Niepodległości

12 listopada uczniowie klas 4b i 6c pod opieką nauczycielek: Niny Stachowicz i Aliny Czerwińskiej przygotowali akademię z okazji 94 rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości. W przygotowaniu oprawy muzycznej pomagała pani Agata Parysz –Urbaś, natomiast wspaniałe dekoracje wykonała pani Katarzyna Estkowska. Data 11 listopada 1918 roku zajmuje w świadomości Polaków niezwykłe miejsce. Po 123 latach niewoli, wykorzystując sprzyjające okoliczności, nasz kraj znów wolny pojawił się z powrotem na mapie Europy i świata, a naród polski ujarzmiany dotąd przez zaborców, mógł znów cieszyć się swobodą. Przygotowane przez uczniów naszej szkoły widowisko słowno-muzyczne przypomniało tamte czasy: okoliczności utraty wolności, kręte drogi Polaków do niepodległości, począwszy od 1772 roku, przez walki powstańcze XIX wieku, aż po upragniony dzień 11 listopada 1918 roku. Narracja przeplatana patriotycznymi wierszami, znanymi pieśniami i piosenkami powstańczymi oraz legionowymi śpiewanymi przez chór szkolny przy akompaniamencie instrumentów muzycznych (Emilia Borkowska – skrzypce, Gabriela Metelska – skrzypce, Diana Czempas – flet poprzeczny, Matylda Czempas – gitara) oddawała w pełni atmosferę tamtych czasów. Celem akademii było nie tylko ukazanie żmudnych dróg Polaków do niepodległości, ale też kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy narodowej, budzenie szacunku i przywiązania dla tradycji 11 listopada, wzbudzenie poszanowania dla wartości, o jakie walczyli nasi dziadowie i ojcowie. Dobrze, że nasza młodzież pamięta i kontynuuje tradycje patriotyczne.31 października: Halloween

31 października br. w dniu brytyjskiego święta Halloween w naszej szkole został zorganizowany konkurs dla klas 1-6 na najciekawszą dynię halloweenową. Na parterze szkoły ustawiono aż 3 stoły, które uginały się pod ciężarem 35 dyń, wśród których znalazły się dynie zarówno tradycyjne, jak i wesołe, śmieszne, ale także straszne i upiorne. Na każdej przerwie wystawa dyń była oblegana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły, podziwiających te prawdziwe dzieła sztuki. Komisja w składzie:

wyłoniła zwycięzców:

Wszystkim uczestnikom należały się ogromne gratulacje za ciekawe pomysły oraz trud włożony w wykonanie dyni, dlatego poza nagrodami dla zwycięzców i wyróżnionych, każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.

31 października: Tydzień Portugalski

W dniach 29-31 października w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Portugalski. W poszczególne dni na korytarzach szkolnych czekały na uczniów różne atrakcje. W poniedziałek 29 października klasa 5a pod kierownictwem mgr Aliny Czerwieńskiej zaprezentowała inscenizację portugalskiej wersji baśni „Jaś i magiczna fasola” przy akompaniamencie instrumentów muzycznych (uczniowie: Martyna Minik, Karolina Wąż, Mateusz Wąż). Baśń tą okazję mieli również zobaczyć wychowankowie Przedszkola nr 1 w Bieruniu. Dzieci klas młodszych, pod kierunkiem P. Renaty Liszki przygotowały przepiękne prace plastyczne w ramach wystawy „Portugalia oczami dziecka”. We wtorek 30 października mogliśmy poznać tradycyjne stroje portugalskie dzięki zorganizowanemu przez P. Karinę Nowak-Radecką oraz P. Sonię Rozmus pokazowi mody portugalskiej. Stroje przygotowane przez uczniów oraz wspomniane nauczycielki zaprezentowano do dźwięków tradycyjnej muzyki portugalskiej Fado. Uczniowie mogli również zrobić sobie zdjęcie w tradycyjnym stroju portugalskim stając za przygotowanymi makietami. W tym samym dniu, poznawaliśmy smaki Portugalii podczas lekcji "gotowania dań portugalskich po angielsku" pod czujnym okiem organizatorek: P. Kariny Nowak-Radeckiej, P. Joanny Pilorz oraz P. Soni Rozmus, przy ogromnym wsparciu P. Ewy Górki, P. Katarzyny Lenart, P. Gabrieli Lipińskiej oraz P. Agaty Parysz - Urbaś. Ponadto, na korytarzach szkolnych rozbrzmiewały w tym dniu dźwięki piosenek Soco bate vira (Xuxa) i Ai Se Eu Te Pego (Michel Telo). Chór szkolny przygotowany przez P. Agatę Parysz-Urbaś zachęcał wszystkich uczniów, małych i dużych, do wspólnego śpiewania i tańczenia przygotowanych układów tanecznych. W środę 31 października, mogliśmy podziwiać zdolności artystyczne uczniów szkoły. Wystawiono, bowiem w ten dzień prace uczniów klas młodszych ("Portugalia oczami dziecka"), a P. Katarzyna Estkowska cennymi wskazówkami kierowała uczniami podczas pleneru malarskiego. Prócz strony artystycznej, uczniowie wykazali się również talentami sportowymi podczas zorganizowanego przez P. Klementynę Ficek i P. Katarzynę Wesołowską meczu piłki nożnej Polska:Portugalia. Zmęczeni wydarzeniami mogliśmy posilić się daniami portugalskim, które nauczyciele i uczniowie przygotowali w ramach wtorkowej lekcji gotowania dań portugalskich. Obchody uświetniły przepiękne wystawy i prezentacje multimedialne na temat przyrody, zabytków, naukowców, literatury i sportu portugalskiego przygotowane przez P. Alinę Czerwieńską, P. Klementynę Ficek, P. Annę Knopek, P. Katarzynę Wesołowską, P. Agnieszkę Wieczorek-Dudys, P. Karinę Nowak-Radecką, P. Sonię Rozmus oraz Panią Beatę Maślankę, która dodatkowo czuwała nad sprzętem multimedialnym. W galerii strony internetowej poświęconej projektowi "Let’s Click!" można obejrzeć filmiki i zdjęcia z obchodów Tygodnia Portugalskiego, zebrane dzięki P. Annie Knopek, P. Beacie Maślance i P. Karinie Nowak-Radeckiej. Można tam również znaleźć przepisy na dania portugalskie, które gotowaliśmy w szkole, a które zyskały wielu fanów...

Koordynatorka Sonia Rozmus

Ściągnij oryginalne przepisy na potrawy portugalskie


19 października: Magdalena Zarębska - spotkanie z pisarką

Uczniowie klas: 2a i 2e dnia 19 października uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Magdaleną Zarębską. Pisarka opowiadała o swojej pracy, o książkach, które napisała i o tym skąd czerpie pomysły do kolejnych powieści. Dzieci zadawały pisarce wiele pytań, a na zakończenie spotkania otrzymały pamiątkowe autografy.15 października: DZIĘKI ZA WIELKIE OTWARTE SERCE

Zbliża się kolejny tydzień misyjny obchodzony w tym roku w dniach 21 – 27 października. Jest więc okazja , aby uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej misyjnej akcji wielkopostnej serdecznie podziękować. Przepraszam, że dopiero teraz, ale list z potwierdzeniem otrzymania paczki i podziękowanie sióstr misjonarek z Kamerunu dotarło do mnie pod koniec września. Afrykańskie dzieci bardzo ucieszyły się z daru w postaci 112 nowych kolorowych bluzeczek ofiarowanych im przez naszych uczniów. Myślę, że to nie ostatnia taka akcja. Z rozmowy z siostrami misjonarkami wynika, iż dzieci afrykańskie, tak jak i nasze uwielbiają zajęcia sportowe, a zwłaszcza piłkę nożną. Niestety nie mają piłek. Stąd nasz pomysł, by po ostatnich przeżyciach mistrzostw Europy w naszym kraju podzielić się sportową radością z innymi. Zachęcam więc wszystkich chętnych do włączenia się w zbiórkę misyjną z której zamierzamy zakupić dobrą skórzaną piłkę nożną dla naszych kolegów z Kamerunu. Akcję będziemy prowadzić na terenie szkoły w tygodniu misyjnym, czyli od 22 października.14 października: Dzień Edukacji Narodowej

"Raz do roku w październiku, kiedy lecą liście z drzew..." uczniowie naszej szkoły spotykają się z nauczycielami, aby uczcić wspólne święto - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Tak było i w tym roku. Po mszy świętej sprawowanej w intencji wszystkich pracowników i uczniów naszej szkoły, zgromadziliśmy się na uroczystej akademii. Pani Dyrektor Anna Knopek powitała i złożyła szczególne życzenia przybyłym gościom. Mieliśmy zaszczyt gościć: Panią Irenę Swobodę, byłych dyrektorów naszej szkoły-Panią Alinę Cichoń i Pana Jana Walę oraz nauczycieli emerytowanych: P. Teresę Berezę, P. Elenę Gorywodę, P. Irenę Kowal, P. Barbarę Lach, P. Barbarę Nowak, P. Bernadetę Sajdok, P. Danutę Wagstyl-Majewską, P. Bogumiłę Wójcik i P. Marię Wróbel. Uczniowie klas 4c i 6b pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. Katarzyny Wesołowskiej i p. Joanny Pilorz przygotowali uroczystą akademię. Chór szkolny pod kierunkiem P. Agaty Parysz-Urbaś uświetnił tę uroczystość. Pani Dyrektor Anna Knopek podziękowała nauczycielom za odpowiedzialność, upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych. Złożyła wszystkim pracownikom oświaty życzenia zdrowia, pogody ducha, zadowolenia z wykonywanej pracy, szczęścia i wszelkiej pomyślności w realizacji swoich celów i zamierzeń. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce dyrektora, swoich wychowawców, pozostałych nauczycieli oraz zaproszonych gości kartki z następującymi słowami:

"Jakże nie pisać wierszy,
Jakże nie płonąć w podzięce
Za dar najpiękniejszy,
za SERCE."13 października: Konkurs plastyczny JAN PAWEŁ II – PAPIEŻEM RODZINY - FINAŁ

W sobotę 12 października podczas wieczoru papieskiego na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się rozstrzygnięcie archidiecezjalnego konkursu plastycznego „Jan Paweł II - Papieżem Rodziny”. Wśród laureatów tego konkursu znalazło się troje uczniów naszej szkoły:

Wszyscy laureaci otrzymali wspaniałe nagrody, mogli też podziwiać wystawę najciekawszych prac konkursowych, wśród których były również ich prace, oraz wzięli udział w zabawach i atrakcjach przygotowanych tam dla dzieci. Gratulujemy sukcesów, życzymy dalszych i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych konkursach.12 października: Konkurs plastyczny "JAN PAWEŁ II – PAPIEŻEM RODZINY"

Z okazji XII Dnia Papieskiego przypadającego w tym roku 13 października Katowicka Wspólnota Studentów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. "Jan Paweł II – Papież Rodziny". Do tego konkursu przystąpiło 42 uczniów naszej szkoły.

W kategorii klasI-III:

W kategorii klas IV-VI:

Wszystkie prace zostały wysłane do Katowic. Wieczór papieski pod hasłem "Śląskie Rodziny z błogosławionym Janem Pawłem II" odbywać się będzie 13 października br. na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. O godzinie 16.00 w ramach projektu "Dzieci wokół Jana Pawła II" nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla autorów najlepszych prac, animacje dla dzieci - pokaz strażacki - śpiewamy Ojcu Świętemu. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego przeżywania jedności naszych rodzin z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas tegorocznego wieczoru papieskiego. A wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy wytrwałości w dalszym rozwijaniu talentów artystycznych.6 października: XV Rajd Jesienny

W dniu 6 października (w sobotę) odbył się XV Rajd Jesienny organizowany przez tyski oddział PTTK. W rajdzie tym wzięła udział liczna reprezentacja uczniów naszej szkoły. W ośmiu drużynach rajdowych było łącznie 76 uczniów klas 4 – 6 pod opieką nauczycieli z naszej szkoły. W rajdzie wzięły udział drużyny:

Zbiórka o godzinie 7.15 nie przeraziła nikogo – stawili się wszyscy. Wsiedliśmy do autokarów spoglądając z obawą na poranne niebo – ładna pogoda – najważniejsza rzecz na takiej wyprawie. Mieliśmy szczęście – pogoda dopisała! Podjechaliśmy autokarami do Bystrej Śląskiej i stamtąd pod opieką przewodników p. Zdzisława Matyji i p. Przemysława Majora ruszyliśmy w góry. Nasza trasa biegła z Bystrej przez Magurę, Klimczok na przełęcz Karkoszczonkę, gdzie na mecie rajdu przy schronisku (Chacie Wuja Toma) wzięliśmy udział w konkursie turystycznym i konkursie pierwszej pomocy. Po trudach wędrówki mogliśmy usiąść, posilić się gorącym żurkiem z chlebem oraz gorącą herbatą. Kto chciał, mógł przy ognisku usmażyć kiełbaskę, a potem odpocząć na łonie przyrody. Ogłoszenie wyników było dla nas bardzo radosne: przygotowanie i tym razem przyniosło rezultaty – drużyna Traperów zajęła II miejsce w konkursie wiedzy turystycznej, a drużyna Żbików II miejsce w konkursie pierwszej pomocy. Ponadto – Traperzy zajęli III miejsce w ogólnej punktacji rajdowej, a Żbiki IV. Zdobycze tym cenniejsze, że drużyn było 17, w tym kilka gimnazjalnych. Zwycięskie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty”. Wracaliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, że wszystkim bez trudu udało się pokonać długą czterogodzinną trasę. Oczywiście wybierzemy się na kolejny rajd - tym razem wiosenny, którego trasa będzie biegła między skałkami na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.3 października: Pasowanie na ucznia klasy 1

Dnia 3.10.2012 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. W uroczystości brali udział zaproszeni goście Dyrektor Ośrodka Edukacji w Bieruniu Krystyna Czajowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach Piotr Piasecki, Opiekunka Kas Oszczędności w Banku Spółdzielczym Katarzyna Stabik, dyrekcja szkoły, rodzice oraz uczniowie klas pierwszych z wychowawcami. Uroczystość została zainaugurowana wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. To ważne wydarzenie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Anna Knopek, która życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniła, że uczniowie będą w naszej szkole czuli się dobrze i bezpiecznie. Następnie głos zabrała p. Krystyna Czajowska, która również życzyła uczniom by czuli się w szkole jak najlepiej. W dalszej części spotkania pierwszoklasiści pomyślnie "zdali" egzamin " na ucznia", a następnie złożyli ślubowanie. Kolejnym ważnym punktem uroczystości były prezentacje klas pierwszych (1 a wychowawca p. Janina Bachul i p. Karina Nowak-Radecka, 1 b wychowawca p. Agnieszka Penczek i Barbara Ryszka, 1 c wychowawca p. Joanna Owsiejko , 1 d wychowawca p. Dorota Pilch), które zaśpiewały wybrane piosenki. Dyrekcja szkoły tradycyjnie dokonała pasowania uczniów poprzez dotknięcie ramienia każdego pierwszaka ogromnym ołówkiem, które wyrażało przyjęcie go do grona uczniów. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 4a pod kierunkiem p. Janiny Bachul, którzy powitali pierwszaków wierszowanymi życzeniami i radami. Dzieci z klasy 2 e przygotowani przez p. Renatę Sobanik zatańczyli barwny taniec z gitarami. Następnie wystąpili uczniowie przygotowani przez p. Edytę Dworakowską i p. Gabrielę Lipińską z programem promującym oszczędzanie w SKO. Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki od Banku Spółdzielczego, które na ręce wychowawczyń przekazał pan Piotr Piasecki. Po pasowaniu wszyscy udali się do wyznaczonych klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tam też wychowawcy wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki. Całą uroczystość prowadziła p. Barbara Walter.26 września: Europejski Dzień Języków

W dzisiejszych czasach, nikt już nie zaprzeczy, że znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Mało kto, jednak wie, iż 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 dzień ten upamiętnili zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Korytarze szkolne mieniły się barwami flag krajów europejskich. Dzieci z klas 1-3 ubrały się w kolory: żółty i niebieski, reprezentując Unię Europejską. Ubiór uczniów klas starszych odzwierciedlał barwy narodowe wylosowanego dla danej klasy państwa. Uczniowie przygotowali flagi, plakaty, kapelusze i inne ozdoby ubioru, w określonych kolorach, zdobywając równocześnie wiedzę o krajach europejskich. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków P. Karina Nowak-Radecka i P. Sonia Rozmus zorganizowały konkurs na maskotkę europejską oraz szkolny kiermasz. Dzięki pomocy rodziców, można było na nim kupić pyszne ciasteczka upieczone według przepisów z krajów parntnerskich. Ponadto w ofercie znalazły się flagi, naklejki i gry edukacyjne przygotowane przez uczniów i nauczycielki. Uczniowie mogli poznać wiele ciekawostek na temat żywych języków dzięki zaprezentowanej wystawie. Świętowanie uatrakcyjniła muzyka z krajów europejskich (Portugalia, Estonia, Litwa i Węgry) będących partnerami w realizowanym przez SP1 międzynarodowym projekcie Let’s Click! programu Comenius przygotowana przez nauczycielkę muzyki P. Agatę Parysz-Urbaś.3 września: UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

3 września 2012r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Anna Knopek, która w kilku słowach powitała wszystkich zebranych, w szczególności pierwszoklasistów, złożyła także wszystkim nauczycielom i uczniom życzenia sukcesów w pracy i nauce, a licznie przybyłym rodzicom dobrej współpracy ze szkołą. Przedstawiła także nowozatrudnionych nauczycieli: panią Katarzynę Kowalczyk pedagoga specjalnego i panią Agnieszkę Penczek nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. W dalszej części przekazała informacje na temat organizacji nowego roku szkolnego, poinformowała także zebranych o programie cyfryzacji szkoły, w której nasza placówka będzie brała udział. Uczniowie kl.3a pod kierunkiem mgr Barbary Walter przedstawili krótki program artystyczny, którym pożegnali wakacje, a radośnie powitali nowy rok szkolny, życząc wszystkim uczniom powodzenia i dobrych ocen. W tym roku szkolnym do naszej szkoły będzie uczęszczało 557 uczniów, w tym 92 dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej. W szkole funkcjonują klasy integracyjne (1a, ba, 2a, 3a, 5a, 6a). W tym roku do pracy zostali przyjęci nowi nauczyciele: W bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 48 nauczycieli z czego 37 dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych, 2 stażystów. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała mgr Sonia Rozmus, której składamy najserdeczniejsze gratulacje. W trakcie wakacji w szkole przeprowadzono remonty w 3 salach lekcyjnych i na korytarzu. Od nowego roku została oddana do użytku nowa sala komputerowa dla klas młodszych.